Skip to Content

Friday, September 21st, 2018
Home / Articles Posted by admin

Blog Archives

เหมืองแร่วิธีการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เหมืองแร่วิธีการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เข้าใจกันดีว่าการพัฒนาทรัพยากรแร่ขึ้นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ พร้อมการเจริญเติบโตใสเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ตามการประกอบธุรกิจเหมืองแรในช่วงที่ผ่านมา ได้ถูกร้องเรียนรวมถึงมีการเรียกค่าเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สังเกตง่ายๆ อย่างผลกระทบต่อระบบนิเวศด้านเสียง ฝุ่นซึ่งเกิดจากการใช้ระเบิด ผลกระทบที่มีต่อแหล่งน้ำใต้ดิน การปนเปื้อนจากสารอันตรายในดินอันส่งผลกระทบต่อสังคม ในพื้นที่รวมถึงสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของแร่และมลพิษซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจึงต้องมีการจัดการกับเหมืองแร่ ได้มีการดำเนินการจากทางภาครัฐนอกจากการที่ ครม. มีมติให้บางบริษัทยุติการดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำ ก็มีความน่าสนใจว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการสร้างมาตรการซึ่งลดผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบวกกับการเยียวยาผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชนอย่างไรบ้าง ทำไมข้อร้องเรียนจากประชาชนยังคงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษารายละเอียดดังกล่าวพบว่า มาตรการรองรับการทำเหมืองแร่จะประกอบไปด้วยมาตรการกำกับและควบคุม เป็นตัวกำหนดมาตรฐานพร้อมแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการทำเหมืองแร่ กำหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนให้ประทานบัตร การควบคุมเรื่องการปล่อยมลพิษ เฝ้าระวัง การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม มีการดำเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้ผู้ก่อมลพิษรับผิดชอบในความเสียหาย Continue Reading »

เหมือง Courrières ในประเทศฝรั่งเศสเกิดการยุบตัว

เหมือง Courrières ในประเทศฝรั่งเศสเกิดการยุบตัว

การทำเหมืองสมัยก่อนนั้นจะต้องทำโดยการขุดหรือเจาะลงไป โดยที่ไม่มีเครื่องมือเหมือนกับสมัยปัจจุบันทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่เป็นประจำสำหรับการทำเหมือง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การสำลักก๊าซพิษ การยุบตัวของหลังคา การระเบิดของหิน และการระเบิดของ แก๊ส ทำให้ประเทศที่ด้อยพัฒนารวมถึงกำลังพัฒนา มีความต้องการใช้ถ่านหินหรือทรัพยากรเพิ่มขึ้น จึงมีความเสี่ยงหรือผู้เสียชีวิตมากขึ้นเช่นกัน   เหมือง Courrières เป็นเหมืองแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2449 เวลาประมาณ 06:30 น.ได้เกิดเหตุระเบิด การที่เหมืองระเบิดเกิดจากก๊าซที่อยู่ภายในเนื่องจากแต่ก่อนการขุดเหมืองจำเป็นต้องใช้ตะเกียงในการให้แสงสว่างนั้นเอง มีคนกล่าวหาว่า บริษัทเหมืองดังกล่าว ไม่สนใจคำเตือนของคณะผู้แทนสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะปิแอร์ไซม่อน ไม่เพียงเท่านั้นยังมีอีกหลายคนที่กล่าวว่าไม่ควรจะลงไป เนื่องจากมีสัญญาณอันตรายแต่ก็ไม่ทันเสียแล้ว Continue Reading »

ระเบิดที่เหมืองถ่านหิน Soma ในประเทศตุรกี

ระเบิดที่เหมืองถ่านหิน Soma ในประเทศตุรกี

13 พ. ค. 2557 การระเบิดที่เหมืองถ่านหิน Soma ใน Manisa ประเทศตุรกีทำให้เกิดไฟไหม้ใต้ดิน 15 พฤษภาคม ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 301 ราย เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของตุรกี เหมืองดำเนินการโดยผู้ผลิตถ่านหิน Soma Kömür İşletmeleri A.Ş สาเหตุของการระเบิดยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบ ขณะที่เกิดเหตุนั้นมีคนงานทำงานอยู่ภายในเหมืองราว 787 คน หลังจากร่างสุดท้ายถูกดึงออกมาจากเหมืองที่ 17 พ. ค. 2557 ซึ่งก่อนหน้านั้นชาวเหมืองได้ประท้วงเพื่อเสนอเงื่อนไขการทำเหมืองแร่ที่อันตรายในปลายปี Continue Reading »